Wykonujemy badania akredytowane

sprawdź ofertę

Laboratorium Badań Środowiskowych

Nasza oferta to różnorodne badania środowiska pracy oraz środowiska zewnętrznego. Jesteśmy podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, co potwierdza najwyższą jakość i dokładność prowadzonych analiz. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi z zakresu czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła inwestycja w infrastrukturę techniczną sprawiają, że badania środowiskowe możemy wykonywać w bardzo szerokim zakresie. Są to zarówno akredytowane pomiary czynników fizycznych (drgań, hałasu, mikroklimatu, oświetlenia, pól elektromagnetycznych) czynników pyłowych, chemicznych, jak i pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Dodatkowo zajmujemy się oceną wydatku energetycznego, obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, doborem ochronników słuchu, opracowaniem rejestru czynników szkodliwych oraz oceną oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko. Działamy w oparciu o uregulowania prawne oraz normy i instrukcje, przeznaczone do stosowania w określonych branżach.

Laboratorium badań środowiskowych

Laboratorium badań środowiskowych Ekoperfex działa na rynku od 2002 roku. Dysponujemy udokumentowanym systemem jakości, który przekłada się na precyzję wykonywanych analiz. Współpracujemy zarówno z niewielkimi zakładami, jak i dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, przedstawicielami sektora publicznego oraz osobami indywidualnymi.

Jednym z kluczowych elementów naszej działalności są badania czynników szkodliwych w środowisku pracy. Analizy obejmują przede wszystkim hałas, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, natężenie oświetlenia, mikroklimat, stężenia pyłów we frakcji wdychanej i respirabilnej, a także stężenia tlenku węgla, tlenku azotu czy ditlenku azotu. Badania realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych, zapewniających dokładność oraz rzetelność otrzymanych wyników.

Badanie środowiska pracy

Badanie środowiska pracy wykonujemy na zlecenie pracodawców, którzy zidentyfikowali czynniki szkodliwe dla zdrowia swoich pracowników (oferujemy również pomoc na etapie identyfikacji czynników szkodliwych). Zakres oraz częstotliwość analiz wynika między innymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Realizowane przez nas badania pomagają nie tylko określić poziom narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych, ale także minimalizować zagrożenie z nim związane.

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy dokumentujemy raportami, które stanowią potwierdzenie realizacji obowiązków nakładanych na pracodawców przez przepisy prawa. Okazanie wyników jest niezbędne podczas kontroli instytucji takich jak Sanepid czy Państwowa Inspekcja Pracy. Aby skorzystać z oferty, wystarczy skontaktować się z nami i umówić termin pomiarów. Specjaliści Ekoperfex pojawią się na miejscu, a po wykonaniu badań opracowują sprawozdanie objęte certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji, które następnie trafi do klienta. Zapraszamy do współpracy!

Poproś o
bezpłatną wycenę

Przejdź

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego