Aktualności


„Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim.”

– Bernard Baruch

W odpowiedzi na potrzeby klientów oraz jednostek kontrolujących, laboratorium prowadzi nieustanny rozwój: 

 • 30.09.2019 – z dniem 05.06.2019 otrzymaliśmy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • 30.09.2019 – posiadamy akredytację na pobieranie próbek szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-EN 689:2018-07
 • 30.09.2019 – posiadamy akredytację na pomiar mikroklimatu gorącego na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-EN ISO 7243:2018-01

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego