Pomiary drgań

Dla naszych klientów wykonujemy pomiar drgań mechanicznych, pochodzących przede wszystkim od urządzeń wykorzystywanych w zakładzie pracy. Rzetelnie przeprowadzone analizy pozwalają przedsięwziąć skuteczne działania prewencyjne, minimalizujące ryzyko narażenia pracowników na szkodliwe drgania. Współpracując z nami, macie państwo gwarancję, że badania prowadzone są w zgodzie z normami oraz przepisami krajowymi.

Pomiar drgań mechanicznych jest także sposobem na określenie, czy użytkowane maszyny działają prawidłowo. Nadmierne drgania bowiem są częstą przyczyną zużywania się poszczególnych podzespołów i w konsekwencji uszkodzenia sprzętu. Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi, które pozwalają precyzyjnie przeanalizować drgania i wibracje, a otrzymane wyniki są podstawą do ustalenia niezbędnych środków ochrony dla pracowników.

Pomiar drgań i wibracji

Pomiar drgań i wibracji prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz polskie normy, określające nie tylko sposób analizy czynników szkodliwych na stanowisku pracy, ale także rodzaje środków ochronnych, jakie powinny być zastosowane. Wykonujemy między innymi pomiary drgań ogólnychzgodnie z normą PN-EN 14253, opisującą pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

Realizujemy również pomiary drgań miejscowych na podstawie normy PN-EN ISO 5349 obejmującej ekspozycję człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Przedstawione wyniki badań pozwalają na efektywne zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi, w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego