Pomiary pól elektromagnetycznych

Jako akredytowane laboratorium oferujemy profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego zarówno w Słupsku jak i na terenie całego pomorza. Badania obejmują wszystkie urządzenia, mogące emitować pole elektromagnetyczne. Dysponujemy profesjonalnym wzorcowanym sprzętem, gwarantującym rzetelne wyniki pomiarów wartości skutecznej/równoważnej pola, dzięki czemu możliwe jest określenie stref ochronnych.

Stosowany przez nas system jakości odpowiada normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przewidzianej dla laboratoriów badawczych. Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który poświadcza nasze kompetencje oraz wskazuje, że pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywany przez nas zgodny jest z wymaganiami normy PN-T-06580-3:2002 oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zakresie badań środowiskowych współpracujemy zarówno z pracodawcami, inwestorami, jak i służbą BHP.

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy prowadzimy metodą bezpośrednią, stosując wysokiej jakości urządzenia. Ustawicznie inwestujemy nie tylko w sprzęt, ale także w poszerzanie własnych kompetencji, dzięki czemu oferujemy usługi na wysokim poziomie, a pomiary oraz opracowania wyników badań cechują się precyzją i rzetelnością. Klientom zapewniamy pełną poufność, korzystne ceny, a także atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy.

Obowiązek wykonania pomiarów czynników szkodliwych nakładają na pracodawców przepisy prawa. Opracowujemy więc dokumentację, która podlega rejestracji w zakładzie pracy i stanowi dowód wykonania niezbędnych badań przez przedsiębiorcę. Jest to istotne z punktu widzenia czynności kontrolnych, realizowanych między innymi przez inspektorów pracy. Stosujemy metody zgodne z normami polskimi, międzynarodowymi, a także procedurami i wytycznymi wydanymi przez laboratoria i instytuty badawcze.

Pomiary pola elektromagnetycznego cennik

Wykonywane przez nas pomiary pola elektromagnetycznego mają cennik zróżnicowany. Wartość usługi szacujemy każdorazowo, po zapoznaniu się ze specyfiką branży, w jakiej działa klient, a także stosowaną technologią. Przedsiębiorcy współpracujący z nami stale mogą liczyć na atrakcyjne rabaty. Realizujemy zarówno zlecenia jednorazowe, jak i zapewniamy stałe usługi pomiarowe, na podstawie zawartej umowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty obejmującej pomiar natężenia pole elektromagnetycznego. Aby dowiedzieć się więcej o zakresie usług, ich cenniku, metodologii pomiarów czy terminie realizacji badań, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Zapewniamy rzetelność, profesjonalizm oraz doradztwo dla naszych klientów, związane z minimalizacją zagrożenia nadmierną ekspozycją na działanie czynników szkodliwych.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego