Pomiary zapylenia

Oferta Ekoperfex obejmuje również pomiar stężenia czynników pyłowych w powietrzu, wykonywany na podstawie wytycznych określonych w polskich normach. Badamy zarówno frakcję wdychaną, jak i respirabilną. Jesteśmy akredytowanym laboratorium, dzięki czemu pomiary mogą służyć pracodawcom do realizacji zadań, nakładanych na nich przez obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpracujemy z klientami z różnych branż. Badania wykonujemy między innymi na rzecz zakładów przemysłowych i usługowych, placówek służby zdrowia oraz placówek handlowych. Kompleksowo obsługujemy także jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki administracji publicznej.

Pomiar zanieczyszczeń powietrza

Pomiar zanieczyszczeń powietrza prowadzimy między innymi w zakresie identyfikacji narażenia zawodowego pracowników na pyły przemysłowe, substancje organiczne i nieorganiczne oraz metale. W tym celu pobieramy próbki powietrza, które następnie są analizowane w naszym laboratorium lub przy współpracy akredytowanego dostawcy.

Posiadana przez nasze laboratorium akredytacja obejmuje także badania metodą elektrochemiczną w zakresie oznaczania stężenia pyłów we frakcji wdychanej i respirabilnej, stężenia tlenku węgla oraz stężenia lub zawartości ditlenku i tlenku azotu metodą spektrofotometryczną.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego