Środowisko ogólne

W ramach posiadanej akredytacji wykonujemy pomiary:

 • hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Ponadto:

 • Oferujemy także oceny oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko w oparciu o modele matematyczne zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami ITB przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. N
 • Wykonujemy pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych N
 • Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym w otoczeniu instalacji energetycznych N

N – poza zakresem akredytacji

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego