Środowisko pracy

W ramach posiadanej akredytacji wykonujemy następujące badania i pomiary w środowisku pracy:

 • hałasu
 • drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych
 • pól elektromagnetycznych
 • oświetlenia elektrycznego we wnętrzach
 • mikroklimatu gorącego
 • mikroklimatu umiarkowanego
 • mikroklimatu zimnego
 • stężenia pyłu – frakcji wdychanej i respirabilnej
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego pracowników na pyły przemysłowe, substancje organiczne, sybstancje nieorganiczne, metale
 • stężenia tlenku węgla metodą elektrochemiczną
 • stężenia tlenku azotu i ditlenku azotu metodą spektrofotometryczną

Ponadto:

 • opracowujemy oceny wydatku energetycznego dla pracowników (metodą pomiarową – pomiar wentylacji płuc pracownika miernikiem wydatku energetycznego i metodą chronometrażowo – tabelaryczną według Lehmanna) N
 • opracowywujemy oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników różnymi metodami N
 • wykonujemy pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy na zewnątrz N
 • opracowujemy rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • dobieramy ochronniki słuchu dla pracowników narażonych na hałas

N – poza zakresem akredytacji

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego