Wykonujemy badania akredytowane

sprawdź ofertę

Laboratorium Badań Środowiskowych

Nasza oferta to różnorodne badania środowiska pracy oraz środowiska zewnętrznego. Jesteśmy podmiotem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, co potwierdza najwyższą jakość i dokładność prowadzonych analiz. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi z zakresu czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła inwestycja w infrastrukturę techniczną sprawiają, że badania środowiskowe możemy wykonywać w bardzo szerokim zakresie. Są to zarówno akredytowane pomiary czynników fizycznych (drgań, hałasu, mikroklimatu, oświetlenia, pól elektromagnetycznych) czynników pyłowych, chemicznych, jak i pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Dodatkowo zajmujemy się oceną wydatku energetycznego, obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, doborem ochronników słuchu, opracowaniem rejestru czynników szkodliwych oraz oceną oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko. Działamy w oparciu o uregulowania prawne oraz normy i instrukcje, przeznaczone do stosowania w określonych branżach.

Laboratorium badań środowiskowych

Laboratorium badań środowiskowych Ekoperfex działa na rynku od 2002 roku. Dysponujemy udokumentowanym systemem jakości, który przekłada się na precyzję wykonywanych analiz. Współpracujemy zarówno z niewielkimi zakładami, jak i dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, przedstawicielami sektora publicznego oraz osobami indywidualnymi.

Jednym z kluczowych elementów naszej działalności są badania czynników szkodliwych w środowisku pracy. Analizy obejmują przede wszystkim hałas, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, natężenie oświetlenia, mikroklimat, stężenia pyłów we frakcji wdychanej i respirabilnej, a także stężenia tlenku węgla, tlenku azotu czy ditlenku azotu. Badania realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych, zapewniających dokładność oraz rzetelność otrzymanych wyników.

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Doskonale rozumiemy, jak w określonych warunkach istotna jest dokładność poszczególnych parametrów, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Oferta naszego laboratorium skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu spożywczego, drzewnego, metalowego, budowlanego, chemicznego, ale też do służby zdrowia, producentów tekstyliów, oczyszczalni i hodowców zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem akredytacji.

Laboratorium badań środowiskowych: Gdańsk, Słupsk i okolice

Jako podmiot akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji przeprowadzamy różnego rodzaju badania środowiska pracy i środowiska zewnętrznego. W zakres akredytacji wchodzą pomiary jakości powietrza (stężenia rozmaitych związków chemicznych oraz pyłów we frakcji wdychanej i respirabilnej), mikroklimatu (gorącego, zimnego lub umiarkowanego), drgań mechanicznych (przenoszonych przez kończyny górne albo wpływających w sposób ogólny na organizm człowieka), hałasu (pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych), oświetlenia, skuteczności wentylacji, a także pola elektromagnetycznego (pochodzącego np. urządzeń do magnetoterapii). Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu usług, na podstawie którego przygotujemy dla Państwa wycenę badań.

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy i nie tylko

Zadaniem, jakie spełnia laboratorium środowiskowe, jest przeprowadzanie dokładnych badań akredytowanych, których rezultatem są rzetelne wyniki. Analiza stanu powietrza, skuteczności wentylacji, drgań mechanicznych oraz pozostałych czynników jest szczególnie ważna w przypadku różnego rodzaju ubojni, masarni, piekarni, przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, stolarni, tartaków, zakładów usług leśnych, spawalni, stoczni, lakierni, fabryk materiałów budowlanych, producentów konstrukcji z laminatu, konfekcjonowania wyrobów chemicznych, w służbie zdrowia, oczyszczalniach, a także na terenie hodowli zwierząt. Laboratoria akredytowane dysponują nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem pomiarowym, który spełnia restrykcyjne wymagania metrologiczne i pozwala z maksymalną dokładnością wykonywać badania akredytowane jakości powietrza oraz pozostałych czynników środowiskowych. Zapraszamy do kontaktu.

Badanie środowiska pracy

Badanie środowiska pracy wykonujemy na zlecenie pracodawców, którzy zidentyfikowali czynniki szkodliwe dla zdrowia swoich pracowników (oferujemy również pomoc na etapie identyfikacji czynników szkodliwych). Zakres oraz częstotliwość analiz wynika między innymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Realizowane przez nas badania pomagają nie tylko określić poziom narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych, ale także minimalizować zagrożenie z nim związane.

Oferujemy:

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy dokumentujemy raportami, które stanowią potwierdzenie realizacji obowiązków nakładanych na pracodawców przez przepisy prawa. Okazanie wyników jest niezbędne podczas kontroli instytucji takich jak Sanepid czy Państwowa Inspekcja Pracy. Aby skorzystać z oferty, wystarczy skontaktować się z nami i umówić termin pomiarów. Specjaliści Ekoperfex pojawią się na miejscu, a po wykonaniu badań opracowują sprawozdanie objęte certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji, które następnie trafi do klienta. Zapraszamy do współpracy!

Poproś o
bezpłatną wycenę

Przejdź

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego