Wykonujemy badania akredytowane

sprawdź ofertę

Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium badań środowiskowych Ekoperfex działa na rynku od 2002 roku. Jako akredytowany podmiot przez Polskie Centrum Akredytacji wykonujemy badania środowiska pracy oraz środowiska zewnętrznego z zaufaniem poufności. Badania realizowane są z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, zapewniających dokładność oraz rzetelność otrzymanych wyników przez wykfalifikowany , kompetentny i doświadczony personel w oparciu o uregulowania prawne takie jak oraz normy i instrukcje, przeznaczone do stosowania w określonych branżach, co potwierdza poniższy Certyfikat Akredytacji. Współpracujemy także z jednostkami naukowo-badawczymi z zakresu czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli przemysłu spożywczego, drzewnego, metalowego, budowlanego, chemicznego, przetwórstwa rybnego, producentów tekstyliów i konstrukcji z laminatu, zakładów usług leśnych, służby zdrowia oraz specjalistów bhp w celu omówienia zakresu usług (oferujemy również pomoc na etapie identyfikacji czynników szkodliwych), na podstawie którego przygotujemy dla Państwa wycenę badań.

Realizowane przez nas badania pomagają nie tylko określić poziom narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych, ale także minimalizować zagrożenie z nim związane.

Wykonane przez nas badania i pomiary można także wykorzystać do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach (więcej informacji tu https://www.zus.pl/).

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Doskonale rozumiemy, jak w określonych warunkach istotna jest dokładność poszczególnych parametrów, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Oferta naszego laboratorium skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu spożywczego, drzewnego, metalowego, budowlanego, chemicznego, ale też do służby zdrowia, producentów tekstyliów, oczyszczalni i hodowców zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem akredytacji.

Laboratorium badań środowiskowych: Gdańsk, Słupsk i okolice

Jako podmiot akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji przeprowadzamy różnego rodzaju badania środowiska pracy i środowiska zewnętrznego. W zakres akredytacji wchodzą pomiary jakości powietrza (stężenia rozmaitych związków chemicznych oraz pyłów we frakcji wdychanej i respirabilnej), mikroklimatu (gorącego, zimnego lub umiarkowanego), drgań mechanicznych (przenoszonych przez kończyny górne albo wpływających w sposób ogólny na organizm człowieka), hałasu (pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych), oświetlenia, skuteczności wentylacji, a także pola elektromagnetycznego (pochodzącego np. urządzeń do magnetoterapii). Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu usług, na podstawie którego przygotujemy dla Państwa wycenę badań.

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy i nie tylko

Zadaniem, jakie spełnia laboratorium środowiskowe, jest przeprowadzanie dokładnych badań akredytowanych, których rezultatem są rzetelne wyniki. Analiza stanu powietrza, skuteczności wentylacji, drgań mechanicznych oraz pozostałych czynników jest szczególnie ważna w przypadku różnego rodzaju ubojni, masarni, piekarni, przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, stolarni, tartaków, zakładów usług leśnych, spawalni, stoczni, lakierni, fabryk materiałów budowlanych, producentów konstrukcji z laminatu, konfekcjonowania wyrobów chemicznych, w służbie zdrowia, oczyszczalniach, a także na terenie hodowli zwierząt. Laboratoria akredytowane dysponują nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem pomiarowym, który spełnia restrykcyjne wymagania metrologiczne i pozwala z maksymalną dokładnością wykonywać badania akredytowane jakości powietrza oraz pozostałych czynników środowiskowych. Zapraszamy do kontaktu.

Poproś o
bezpłatną wycenę

Przejdź

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego