Jakość

Zbudowany przez nas system jakości spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla laboratoriów badawczych i podlega systematycznej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Dbamy o to, aby ustawicznie podnosić kompetencje naszego personelu poprzez program szkoleń wewnętrznych oraz regularne uczestnictwo w szkoleniach / konferencjach organizowanych przez CIOP w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz inne instytucje i firmy specjalizujące się w szkoleniach dla laboratoriów.

Corocznie bierzemy udział w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych, podczas których uzyskujemy bardzo dobre wyniki.

W swojej pracy wykorzystujemy wysokiej klasy aparaturę pomiarową, podlegającą systematycznym wzorcowaniom przez akredytowane laboratoria wzorcujące w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi i/lub akredytowanymi dostawcami.

Poniżej przedstawiamy wybrane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia:

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego