Oferta

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła inwestycja w infrastrukturę techniczną sprawiają, że akredytowane badania i pomiary możemy wykonywać w bardzo szerokim zakresie:

Czynniki szkodliwe/ uciążliwe w środowisku pracy:

 • Czynniki fizyczne:
  • hałas
  • drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne
  • drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
  • mikroklimat gorący
  • mikroklimat umiarkowany
  • mikroklimat zimny
  • pole elektromagnetyczne
  • oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • Czynniki pyłowe:
  • apatyty i fosforyty
  • cement portlandzki
  • ditlenek tytanu
  • grafit naturalny
  • grafit syntetyczny
  • kaolin
  • krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
  • pyły drewna
  • pyły mąki
  • pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
  • pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
  • sadza techniczna
  • siarczan (VI) wapnia (gips)
  • talk
  • węgiel (kamienny, brunatny)
  • węglan magnezu wapnia (dolomit)
  • węglik krzemu, niewłóknisty
 • Czynniki chemiczne:
  • stężenie tleneku węgla
  • substancje organiczne
  • substancje nieorganiczne
  • metale

współpracując przy tym z akredytowanymi dostawcami zewnętrznymi w zakresie wykonywania analiz próbek chemicznych.

Środowisko ogólne:

 • pomiar emisji hałasu do środowiska zewnętrznego pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Dodatkowo wykonujemy również jako działalność nieakredytowaną:

 • ocenę wydatku energetycznego,
 • ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • oceną oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko wykorzystując program komputerowy Sound PLAN 5.1 opracowany w oparciu o normę PN-ISO 9613-2:2002/ metodę CNOSSOS-EU.
 • pomiar awaryjnego oświetlenia elektrycznego,
 • ocenę skuteczności wentylacji mechanicznej.
 • pomiarów termowizyjnych

Na życzenie Klienta możemy przygotować także:

 • dobór ochronników słuchu,
 • opracowanie rejestru czynników szkodliwych.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego