Analiza akustyczna

oraz ewentualnie zaproponowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości akustycznej emitowanej przez konkretne źródło. Tworzy się ją dla planowanych przedsięwzięć, aby skutecznie ocenić negatywny wpływ danej inwestycji na lokalny klimat akustyczny. Analiza akustyczna pozwala skrupulatnie oszacować, czy pochodzący z przedsięwzięcia hałas będzie mieścił się w dopuszczalnych granicach określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Ekoperfex — korzystna cena, szybka realizacja i fachowe doradztwo

Jako podmiot akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, wykonujemy opracowania akustyczne z wykorzystaniem innowacyjnych programów komputerowych. Za wysoką jakość sprawozdań Ekoperfex odpowiadają nie tylko odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, ale również nowoczesna infrastruktura techniczna. W związku z wieloletnim doświadczeniem w branży na współpracę z Ekoperfex decydują się zarówno przedstawiciele przemysłu spożywczego, drzewnego, metalowego, budowlanego, jak i chemicznego, a dodatkowo także oczyszczalnie, hodowle zwierząt czy placówki służby zdrowia. Zapraszamy do kontaktu!

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego