Pomiary pola elektromagnetycznego

Profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego w przystępnej cenie

Pole elektromagnetyczne wytwarzane jest przez urządzenia zasilane energią elektryczną — zarówno przez niewielkie przyrządy elektroniczne, jak i wyspecjalizowane maszyny przemysłowe oraz aparaty medyczne. Krótkotrwała ekspozycja na jego działanie o niskim natężeniu nie stanowi większego zagrożenia dla zdrowia człowieka, ale w przedsiębiorstwach z różnorodnych branż szeroko pojęta elektronika odgrywa coraz istotniejszą rolę, a pracownicy mają z nią styczność w większym stopniu niż kiedykolwiek. Emisja pola elektromagnetycznego w dłuższej perspektywie ma również negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego pomiary stały się nieodłączną częścią przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomiar pola elektromagnetycznego — Pomorskie, zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie

Nadmierna ekspozycja na działanie pola elektromagnetycznego może mieć bardzo negatywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo pracowników, jak i środowisko, dlatego przeprowadzanie pomiarów tego rodzaju jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Nasza firma świadczy więc usługi z wykorzystaniem precyzyjnych, wzorcowanych przyrządów pomiarowych, zapewniając ochronę przed konsekwencjami działania pola magnetycznego. Zajmujemy się pomiarami na terenie m.in.  Słupska, Koszalina, Bytowa GdańskaSzczecina, Olsztyna oraz okolic— zapraszamy do nawiązania stałej współpracy lub jednorazowego skorzystania z oferty.

Pomiary pola elektromagnetycznego

Jako akredytowane laboratorium oferujemy profesjonalne pomiary pola elektromagnetycznego zarówno w Słupsku jak i na terenie całego pomorza. Badania obejmują wszystkie urządzenia, mogące emitować pole elektromagnetyczne. Dysponujemy profesjonalnym wzorcowanym sprzętem, gwarantującym rzetelne wyniki pomiarów wartości skutecznej/równoważnej pola, dzięki czemu możliwe jest określenie stref ochronnych.

Stosowany przez nas system jakości odpowiada normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przewidzianej dla laboratoriów badawczych. Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który poświadcza nasze kompetencje oraz wskazuje, że pomiar pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywany przez nas zgodny jest z wymaganiami normy PN-T-06580-3:2002 oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zakresie badań środowiskowych współpracujemy zarówno z pracodawcami, inwestorami, jak i służbą BHP.

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy prowadzimy metodą bezpośrednią, stosując wysokiej jakości urządzenia. Ustawicznie inwestujemy nie tylko w sprzęt, ale także w poszerzanie własnych kompetencji, dzięki czemu oferujemy usługi na wysokim poziomie, a pomiary oraz opracowania wyników badań cechują się precyzją i rzetelnością. Klientom zapewniamy pełną poufność, korzystne ceny, a także atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy.

Obowiązek wykonania pomiarów czynników szkodliwych nakładają na pracodawców przepisy prawa. Opracowujemy więc dokumentację, która podlega rejestracji w zakładzie pracy i stanowi dowód wykonania niezbędnych badań przez przedsiębiorcę. Jest to istotne z punktu widzenia czynności kontrolnych, realizowanych między innymi przez inspektorów pracy. Stosujemy metody zgodne z normami polskimi, międzynarodowymi, a także procedurami i wytycznymi wydanymi przez laboratoria i instytuty badawcze.

Pomiary pola elektromagnetycznego cennik

Wykonywane przez nas pomiary pola elektromagnetycznego mają cennik zróżnicowany. Wartość usługi szacujemy każdorazowo, po zapoznaniu się ze specyfiką branży, w jakiej działa klient, a także stosowaną technologią. Przedsiębiorcy współpracujący z nami stale mogą liczyć na atrakcyjne rabaty. Realizujemy zarówno zlecenia jednorazowe, jak i zapewniamy stałe usługi pomiarowe, na podstawie zawartej umowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty obejmującej pomiar natężenia pole elektromagnetycznego. Aby dowiedzieć się więcej o zakresie usług, ich cenniku, metodologii pomiarów czy terminie realizacji badań, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Zapewniamy rzetelność, profesjonalizm oraz doradztwo dla naszych klientów, związane z minimalizacją zagrożenia nadmierną ekspozycją na działanie czynników szkodliwych.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego