Pomiary stężenia tlenku węgla i tlenków azotu

W ofercie naszego laboratorium posiadamy także pomiary stężenia tlenku węgla i tlenków azotu, wykonywane w środowisku pracy. Badania realizowane są w zgodzie z Polskimi Normami, a wysoką jakość usług potwierdza akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji. W pomiarach stężenia tlenku węgla korzystamy z metody elektrochemicznej, natomiast przy badaniach stężenia tlenku azotu oraz ditlenku azotu wykorzystujemy metodę spektrofotometryczną.

Ogromną wagę przywiązujemy do precyzji pomiarów, aby otrzymane wyniki rzetelnie obrazowały stan środowiska pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tak groźnych dla człowieka gazów, jakimi
jest tlenek węgla oraz tlenek i ditlenek azotu. Pomiary pozwalają podjąć działania, mające na celu eliminację zagrożenia poprzez zapewnienie na przykład efektywniejszej wentylacji pomieszczeń pracy.

Pomiar tlenku węgla w pomieszczeniach

Pomiar tlenku węgla w pomieszczeniach wykonywany jest wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko ulatniania się tego gazu w wyniku niecałkowitego spalania związków organicznych. Czad jest trudny do identyfikacji, gdyż jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Skutki przebywania w pomieszczeniach o wysokim stężeniu tlenku węgla mogą być bardzo groźne dla zdrowia, dlatego też regularnie prowadzone pomiary są efektywną i zalecaną metodą eliminującą ryzyko ekspozycji pracowników na szkodliwe działanie tego gazu.

Podobnymi cechami wyróżnia się pomiar tlenku azotu w pomieszczeniach. Badanie realizowane jest w obiektach, w których stosowane są procesy wysokotemperaturowego spalania z dostępem powietrza. Przy niesprawnej lub niewydajnej wentylacji, znacznie wzrasta zagrożenie zatrucia się tlenkiem azotu, mającym podobny wpływ na organizm człowieka, jak tlenek węgla. Dysponujemy precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi, których wysoka czułość pozwala określić aktualne stężenie gazu, a tym samym wyeliminować ryzyko zatrucia.

Pomiar tlenku węgla

Pomiar tlenku węgla oraz tlenków azotu realizujemy w ramach badań akredytowanych. Jest to gwarancja, że otrzymane wyniki są wiarygodne i stanowią dowód realizacji obowiązków nakładanych na pracodawców przez przepisy. Raporty z badań należą do dokumentów
kontrolowanych między innymi przez Państwową Inspekcję Pracy, dlatego też konieczne jest zapewnienie regularnego przeprowadzania
analiz w zakładzie.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego laboratorium badań środowiskowych. Zapewniamy zarówno współpracę jednorazową, przy realizacji konkretnych pomiarów, jak i stałe świadczenie usług, co związane jest z atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, zakresie badań, a także ich cenniku – zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub
osobistego.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego