Środowisko ogólne

Wykonywanie cyklicznych pomiarów środowiska pracy jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. nr 33 poz. 166 z 2 lutego 2011 roku, a zaniedbanie tego obowiązku może skutkować wysoką karą pieniężną. Częstotliwość przeprowadzania badania czynników szkodliwych w środowisku pracy zależy od wyników wcześniejszych badań. Najczęściej pomiary środowiska pracy przeprowadza się w zakładach, w których pracują różnorodne maszyny, mające negatywny wpływ na organizm człowieka.

Dlaczego tak ważne jest, by dokonywać pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy? Nieodpowiednia, częstotliwość drgań o zbyt dużym natężeniu może narazić pracowników na utratę zdrowia, a w dłuższej perspektywie skutkować nawet naruszeniem konstrukcji budynku. Skorzystanie z usług profesjonalnego laboratorium Ekoperfex pozwoli nie tylko wyeliminować źródło problemu, ale także zminimalizować ryzyko powrotu szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

Laboratorium Ekoperfex jest podmiotem zatwierdzonym przez Polskie Centrum Akredytacji, co stanowi gwarancję wysokiej jakości i dokładności przeprowadzonych przez nią badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Nasze wieloletnie doświadczenie i stale poszerzane kompetencje pozwalają na przeprowadzanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy w bardzo szerokim zakresie. Są to m.in. badania bodźców fizycznych, takich jak drgania, poziom hałasu, mikroklimatu czy pola elektromagnetyczne, a także czynników pyłowych i chemicznych.

Dodatkowo przeprowadzamy pomiary skuteczności wentylacji, pomiary termowizyjne, oceny wydatku energetycznego oraz obciążenia układu mięśniowo szkieletowego i wiele innych.

Ekoperfex w sposób skrupulatny przeprowadzi badania środowiska pracy oraz przygotuje komplet dokumentacji, wymaganej przez Inspektorat Sanitarny lub Państwową Inspekcję Pracy podczas cyklicznej kontroli. Cechuje nas terminowość, dokładność i elastyczność, co doceniają wszyscy klienci Ekoperfex.

Badanie środowiskowe na stanowiskach pracy

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy poszukują profesjonalnej firmy wykonującej pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w atrakcyjnych cenach. Ekoperfex będzie odpowiedzią na wszystkie Państwa potrzeby z tego zakresu. Cenimy sobie indywidualne podejście, dlatego proponujemy osobiste i bezpłatne stworzenie kosztorysu usługi badania środowiska pracy. Nasi konsultanci czekają na Państwa!

Ponadto:

 • Oferujemy także oceny oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko w oparciu o modele matematyczne zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami ITB przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. N
 • Wykonujemy pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych N
 • Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym w otoczeniu instalacji energetycznych N

N – poza zakresem akredytacji

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego