Środowisko pracy

Nasza firma zapewnia pomiary natężenia hałasu. Badanie to zakończone jest wydaniem raportu z wynikami pomiarów, opatrzonego znakiem Polskiego Centrum Akredytacji. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami i placówkami, gdzie takie badania są niezbędne, aby mogli oni zatrudnić pracowników. Są to między innymi zakłady przemysłowe, a także usługowe, placówki służby zdrowia, czy handlowe i wszędzie tam, gdzie jest służba BHP.Pomiary hałasu realizowane są też dla jednostek państwowych, takich jak samorządy terytorialne, czy organy administracji publicznej. Dzięki posiadanemu przez nas nowoczesnemu sprzętowi, możemy dokonać rzetelnych i precyzyjnych badań, aby pracodawcy mogli śmiało wdrażać potrzebne środki do zabezpieczenia przed szkodliwymi skutkami, jakie wywołuje hałas.

Czym są pomiary hałasu środowiskowego?

Pomiary hałasu w środowisku pracy są ważnym badaniem, zalecanym przez pracodawców, które muszą wykonać pracownicy, aby spełniać
wymogi zawarte w Kodeksie Pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 2011 roku, badania akustyczne dla pracowników, wykonuje się okresowo, zgodnie z terminami podanymi w rozporządzeniu.

Jak realizujemy pomiary hałasu w naszej firmie?

Nasza firma wykonuje na zlecenie klientów rzetelne pomiary hałasu. Przeprowadzone badania umożliwiają uniknięcie konsekwencji
zdrowotnych u pracowników narażonych na ciągłą ekspozycję na hałas w zakładzie pracy.

Analizy hałasu, jakie wykonujemy pozwalają na dobranie środków ochronnych, aby spełniały one wszelkie wymogi wymienione w
przepisach prawnych. Pomagamy również w doborze ochronników słuchu.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Kiedy nasi specjaliści zajmują się wykonaniem niezbędnych pomiarów hałasu w środowisku pracy, wykonują oni nie tylko pomiary natężenia tego hałasu, ale również z należytą precyzją określają miejsca i urządzenia,
które generują największy hałas.

Wiarygodność przeprowadzonych przez naszą firmę badań akustycznych gwarantują nasi doświadczeni pracownicy oraz sprzęt, jaki do badania wykorzystują, czyli mierniki I klasy i kalibratory akustyczne.

Tak otrzymane wyniki doprowadzają do zastosowania niezbędnych środków, aby zoptymalizować poziom hałasu dla całego zakładu pracy. Jest to ważne dla warunków, w jakich pracownicy będą musieli pracować oraz dla ich komfortu psychicznego, w tym też samopoczucia.

Gdzie nas znaleźć?

Dojeżdżamy do klientów. Wykonujemy pomiary zarówno na terenie Słupska, jak również w całym obszarze województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko- pomorskiego, czy warmińsko- mazurskiego.

Nasza współpraca obejmuje klientów z wielu branż. Od początku nasze działania zyskaliśmy już rzesze klientów, a było to możliwe tylko dzięki naszej wytrwałości, zgromadzonemu doświadczeniu, nowoczesnemu wyposażeniu oraz zdobytej akredytacji.

Naszą firmę wyróżnia wysoka jakość oferowanych usług, terminowość, korzystne ceny oraz zapewnienie wszelkiego wsparcia na każdym kroku podjętego zlecenia, a także pomocy merytorycznej w zakresie badań szkodliwych czynników.

Pomiar hałasu – cennik

W naszej firmie indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia, stąd cena również obliczana jest pod każdego klienta. Wykonujemy wstępny kosztorys, po dokonaniu oględzin obiektu i ustalaniu wymaganego zakresu badań, jakie należy wykonać.

W ramach posiadanej akredytacji wykonujemy następujące badania i pomiary w środowisku pracy:

 • hałasu
 • drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych
 • pól elektromagnetycznych
 • oświetlenia elektrycznego we wnętrzach
 • mikroklimatu gorącego
 • mikroklimatu umiarkowanego
 • mikroklimatu zimnego
 • stężenia pyłu – frakcji wdychanej i respirabilnej
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego pracowników na pyły przemysłowe, substancje organiczne, sybstancje nieorganiczne, metale
 • stężenia tlenku węgla metodą elektrochemiczną
 • stężenia tlenku azotu i ditlenku azotu metodą spektrofotometryczną

Ponadto:

 • opracowujemy oceny wydatku energetycznego dla pracowników (metodą pomiarową – pomiar wentylacji płuc pracownika miernikiem wydatku energetycznego i metodą chronometrażowo – tabelaryczną według Lehmanna) N
 • opracowywujemy oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników różnymi metodami N
 • wykonujemy pomiary oświetlenia awaryjnego i miejsc pracy na zewnątrz N
 • opracowujemy rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • dobieramy ochronniki słuchu dla pracowników narażonych na hałas

N – poza zakresem akredytacji

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego