Badania środowiskowe rozporządzenie

Pomiary środowiska pracy — rozporządzenie

Aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, należy zadbać o regularne przeprowadzanie badań środowiskowych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Jedynie laboratoria akredytowane mogą zajmować się takimi działaniami, dlatego warto zwrócić się właśnie do takiej placówki. Wykonujemy pomiary środowiska pracy, które pozwalają na rozpoznanie źródeł emisji szkodliwych czynników, a także sprawdzamy warunki wpływające na ich natężenie. Nasi specjaliści analizują procesy technologiczne, sprawdzają instalacje i wyposażenie fabryk, ale też badają faktyczny czas oddziaływania niebezpiecznych faktorów na zdrowie.

Precyzyjne badania środowiskowe: rozporządzenie dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów

Badania prowadzone przez specjalne laboratoria akredytowane są obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego ludzi do prac w warunkach szkodliwych. Według aktualnego rozporządzenia pomiary środowiska pracy powinny być przeprowadzane wtedy, gdy następuje zmiana zaplecza technicznego zakładu. Częstotliwość takich badań jest również zależna od rodzaju występującego czynnika oraz jego natężenia. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek archiwizacji pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi pomiarami, w tym kart badań.

Jako profesjonalna placówka laboratoryjna świadczymy usługi z zakresu badań środowiskowych zgodnie z narzuconymi rozporządzeniami. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze pomiary były jak najbardziej rzetelne i dokładne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu — wykwalifikowani specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.

Badania środowiskowe rozporządzenie – Informacje

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawcy zatrudniający pracowników narażonych podczas wykonywania swojej pracy na czynniki szkodliwe dla zdrowia (np. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne i inne) są zobowiązani do przeprowadzania badań tych czynników oraz rejestrowania i przechowywania ich wyników.

Sposób przeprowadzania badań czynników szkodliwych określają normy polskie, normy międzynarodowe lub dokumenty równoważne (procedury badawcze opracowywane przez laboratoria / wytyczne instytutów badawczych).

Częstotliwość badań i pomiarów zależy od rodzaju czynnika i stwierdzonych w ostatnio przeprowadzonych badaniach stężeń i natężeń czynników szkodliwych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku mogą przeprowadzać jedynie laboratoria akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji.

Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPERFEX posiada ważną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB408).

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego