Rutynowe pomiary drgań mechanicznych w zakładach pracy są bardzo istotną kwestią, o której wielu właścicieli firm ma obowiązek pamiętać. Szczególnie w zakładach, gdzie napędzane silnikami maszyny i urządzenia działają bez przerwy, występuje ryzyko pojawienia się wysokich drgań mechanicznych. Długotrwałe narażanie na wibracje jest niekorzystne dla zdrowia ludzi, a także zmniejsza wytrzymałość struktury budynków. Wykonywanie pomiaru drgań mechanicznych jest uwarunkowane przepisami prawa.

Ważne jest, by do wykonania pomiarów drgań miejscowych zatrudnić kompetentne laboratorium. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy określa, iż pomiary drgań mogą przeprowadzać jedynie laboratoria posiadające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Ekoperfex jest w stanie zagwarantować Państwu profesjonalne badania, co potwierdzają spełnione przez nas uregulowania prawne i normy dotyczące przeprowadzania pomiarów wibracji.

Warunki wykonania pomiarów drgań

Nasza firma wykonuje pomiary drgań mechanicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, które określają zarówno sposób przeprowadzania analizy szkodliwych dla zdrowia czynników, a także przedstawiają metody eliminowania wibracji i ochrony przed ich ponownym wystąpieniem. Podstawową normą, którą firmy odpowiedzialne za pomiary wibracji powinny spełnić, jest PN-EN 14253. Norma ta zakłada możliwość pomiaru drgań mechanicznych na stanowiskach pracy o działaniu ogólnym na organizm człowieka.

Pomiary drgań miejscowych, przenoszonych przez kończyny górne, reguluje norma PN-EN ISO 5349, którą także Ekoperfex spełnia. Nasza firma zdobyła certyfikat PN-EN ISO/IEC 17025, będący potwierdzeniem wywiązania się z wymagań ogólnych dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących. Posiadany przez nas dokument jest gwarancją wysokiej jakości usługi pomiarów drgań.

Pomiary drgań mechanicznych i miejscowych

Ekoperfex jest laboratorium badań środowiskowych, które zajmuje się m.in. przeprowadzaniem pomiarów wibracji. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjne ceny naszych usług oraz możliwość negocjacji kosztu pomiarów drgań. Gwarantujemy poufność wykonywanych badań oraz dogodne terminy realizacji. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów realizacji usługi.