Pomiary oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

Pomiary natężenia oświetlenia to jedne z najczęstszych badań wykonywanych w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Pozwalają zweryfikować zgodność posiadanego na terenie zakładu pracy oświetlenia z Polskimi Normami, a przede wszystkim jego dostosowania do rodzaju zadań, jakie wykonują pracownicy. Nasze laboratorium realizuje pomiary oświetlenia elektrycznego, wykonywane precyzyjnymi, wzorcowanymi urządzeniami, gwarantującymi rzetelność i wiarygodność wyników.

W zakresie badań w środowisku pracy współpracujemy z przedsiębiorcami zarówno incydentalnie, na podstawie jednorazowych zleceń, jak i długofalowo, zapewniając kompleksowe rozwiązania oraz profesjonalne wsparcie merytoryczne. Wyróżnia nas doświadczenie, właściwe przygotowanie merytoryczne i sprzętowe, a także posiadany certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy wykonywane są bez udziału światła dziennego oraz po stabilizacji oświetlenia sztucznego, włączonego w zakładzie pracy. Do badań wykorzystujemy czułe urządzenia pomiarowe – luksomierze, posiadające deklaracje zgodności, a także termometry i higrometry, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie warunków pracy luksomierza.

Raport z badań opracowywany jest niezwłocznie po wykonaniu pomiarów i przedstawiany klientowi. Jest to także dowód na realizację obowiązku nakładanego na pracodawców przez przepisy prawa. Pomiary wykonywane są najczęściej na stanowiskach pracy biurowej, w ciągach komunikacyjnych, a także wszędzie tam, gdzie wykonywane są zadania wymagające precyzji. Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego regulują normy PN-EN 12464-1:2004 oraz PN-EN 12464-1:2011, wskazujące minimalne wartości oświetlenia.

Pomiary oświetlenia elektrycznego cennik

W zależności od zakresu badań, pomiary oświetlenia elektrycznego mają cennik określany indywidualnie. Przy szacowaniu kosztów usługi pod uwagę brana jest między innymi ilość

stanowisk/ obszarów, na których ma być wykonany pomiar. Szczegółowy cennik przekazywany jest klientowi przed realizacją zlecenia. Pracodawcy współpracujący z nami stale, uzyskują atrakcyjne rabaty.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Jesteśmy do państwa dyspozycji – w razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Podczas rozmowy przekażemy zasady współpracy, a także będziemy mogli uzyskać niezbędne informacje, pozwalające przygotować ofertę cenową. Możliwa jest także stała współpraca z naszym laboratorium, która odbywa się na mocy zawartej umowy.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego