Hałas w miejscu pracy przekłada się na obniżoną efektywność wykonywania obowiązków oraz zmęczenie osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Regularne przekraczane normy hałasu w środowisku pracy są przyczyną trwałych uszczerbków na zdrowiu, dlatego tak ważne jest badanie poziomu niepożądanych dźwięków.

Pomiar hałasu na stanowisku pracy jest obowiązkowy i uregulowany przez Kodeks Pracy oraz Rozporządzanie Ministra Zdrowia Dz. U. nr 33 poz. 166 z 2 lutego 2011 roku. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować przede wszystkim odpowiedzialnością pracodawcy za pogarszający się stan zdrowia pracownika (nawet po rozwiązaniu umowy o pracę), jak również wysoką karą finansową.

Spędzanie wielu godzin w pomieszczeniach, w których maksymalny poziom hałasu zostaje cyklicznie przekraczany, może obniżyć zdolności intelektualne, a także wywołać bóle migrenowe. Wymienione przykłady to zaledwie część skutków, którym trzeba zapobiegać. Ważne jest, aby pomiar hałasu na stanowisku pracy został przeprowadzony przez laboratorium akredytowane na wskazaną metodę badawczą, gwarantującą dokładność badań.

Normy hałasu w środowisku pracy

Laboratorium Ekoperfex przeprowadza pomiary czynników szkodliwych na różnego rodzaju stanowiskach pracy zapewniając wysoką jakość wykonywanych usług. Nasza działalność została zatwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadamy wykwalifikowany personel do prowadzenia badań dopuszczalnych norm hałasu na stanowiskach pracy. Wieloletnie zdobywane doświadczenie i stale poszerzana wiedza to uzupełnienie uzyskanych kompetencji, dzięki którym możemy zapewnić klientom kompleksową obsługę.

Laboratorium dysponuje profesjonalnym sprzętem pomiarowym, zapewniającym rzetelność badań. Poza starannie przeprowadzonym pomiarom, czy ustalona norma hałasu w środowisku pracy nie została przekroczona, przygotowujemy także komplet niezbędnej dokumentacji. Jest to szczególnie istotne, gdyż wystawione zaświadczenia będą wymagane podczas kontroli Inspektoratu Sanitarnego lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Cechuje nas terminowość i rzeczowe podejście, co zdecydowanie chwalą sobie nasi klienci. Cenimy sobie indywidualne podejście, dlatego oferujemy stworzenie bezpłatnego kosztorysu usługi pomiaru hałasu na stanowisku pracy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, abyśmy mogli omówić szczegóły współpracy. Służymy pomocą.