Pomiary hałasu

Pomiar hałasu na stanowisku pracy to jedno z podstawowych badań, o jakie powinien zadbać pracodawca, aby spełnić nakładane na niego obowiązki określone w Kodeksie Pracy. Regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011 roku precyzują, iż pomiary akustyczne powinny być wykonywane okresowo, w terminach ściśle określonych w przepisach. Naszym klientom oferujemy badania, których jakość potwierdza certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Współpracujemy z zakładami przemysłowymi i usługowymi, ze służbą BHP, placówkami służby zdrowia oraz placówkami handlowymi. Pomiary akustyczne realizujemy również na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów administracji publicznej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie precyzyjnych badań, których wyniki są podstawą do wdrożenia w zakładach pracy dodatkowych środków zabezpieczających personel przed szkodliwym działaniem hałasu.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy 

Pomiary hałasu, jakie wykonujemy na zlecenie naszych klientów, pozwalają uniknąć przykrych konsekwencji długotrwałej ekspozycji pracowników na hałas. Analizy ułatwiają również dopasowanie właściwych środków ochronnych, spełniających wymogi określane dla tego rodzaju wyposażenia przez polskie przepisy prawa. Realizując pomiary hałasu w środowisku pracy, określamy nie tylko natężenie hałasu, ale także precyzyjnie identyfikujemy miejsca oraz urządzenia, które generują go najwięcej.

Aby zapewnić najwyższą wiarygodność wyników, badania akustyczne prowadzone są przez doświadczony personel z wykorzystaniem wzorcowanych mierników klasy I oraz kalibratorów akustycznych. Otrzymane wyniki umożliwiają optymalizację poziomu hałasu w całym zakładzie, co wydatnie przyczynia się do poprawy warunków pracy i samopoczucia pracowników.

Pomiary hałasu Szczecin

Realizujemy pomiary hałasu w Szczecinie, jak również na terenie województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, współpracując z klientami z wielu branż. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, nowoczesne wyposażenie oraz posiadana akredytacja. Naszym kontrahentom oferujemy najwyższą jakość wykonywanych badań, korzystne ceny, a także wsparcie i pomoc merytoryczną w zakresie badań czynników szkodliwych. Cena usługi kalkulowana jest w każdym przypadku indywidualnie, a wstępny kosztorys przekazujemy klientom po zapoznaniu się z charakterystyką obiektu oraz wymaganym zakresem badań.

Zapraszamy do współpracy! Aby dowiedzieć się więcej o pomiarach hałasu, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, przedstawimy atrakcyjną ofertę, a także uzgodnimy termin badań. Wiemy, jak istotny jest dla państwa czas realizacji usługi, dlatego też wszystkie zlecenia wykonujemy szybko, w terminach uzgodnionych z klientami. Ogromną wagę przykładamy do bezpieczeństwa pozyskanych informacji, zapewniając pełną poufność wyników przeprowadzonych badań.

Zapewniamy

 • korzystne ceny
 • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi i usługowymi
 • służbą BHP
 • placówkami służby zdrowia
 • placówkami handlowymi
 • jednostkami samorządu terytorialnego
 • innymi instytucjami sektora publicznego